Gillets ändamål, verksamheter och organisation

Välkommen till S:t Knuts Gille i Lund.

Här skapas och presenteras S:t Knuts Gilles historia gemensamt av våra systrar och bröder. 

Ni finner information om S:t Knuts Gille, kommande event, blanketter, Knutsposten, artiklar, bilder samt ett arkiv där vår sida sorterar allt innehåll i historisk ordning. 

Inloggad medlem kan lägga upp egna artiklar, bilder, videos och kommentera andras inlägg samt få tillgång till Lundagillets medlemsregister.

Broder och syster som saknar inloggningsuppgifter mailar knutsgilletilund@gmail.comFör att beskriva Gillets ändamål, verksamheter och organisation är det viktigt att förstå att S:t Knuts Gille i Lund lite förenklat kan sägas omfatta två enheter, vilka i sin tur omfattar flera delar:

1.S:t Knuts Gille i Lund med delarna

-  Stiftelsen S:t Knuts Gille

- Allmänna Kassan

- Olof Lundbergs Fond

- Agnes Björlings Fond

- Karin och Nocke Svenssons Minnesfond

- Karin och Nocke Svenssons Fond

2.Gillesföreningen med delarna

- Gillföreningen S:t Knut i Lund

- Emil och Elsa Levins Fond

Stiftelsen S:t Knuts Gilles huvudändamål är ursprungligen och allt fort hjälpverksamhet, som innebär att pekuniärt stödja medlemmar som inte kan klara sig själva. Skulle medel återstå efter att huvudändamålet uppfyllts, är stiftelsens ändamål att ”bestrida nödiga utgifter i Gillet, förvaltningskostnader samt underhåll av Gillets effekter”.

Stiftelsens verksamhet handlar om att hantera anmälan från dem som önskar bli medlem i Gillet, hantera Gillets olika gillestecken (duvor, sigill mm) samt att förvalta Gillets kapital att användas enligt ändamålet.

Allmänna Kassans väsentligaste ändamål är hantera årshögtiden och övriga sammankomster i Gillet samt resor för medlemmar som representerar Gillet vid andra Gillens högtidssammankomster och liknande.

Verksamheten i S:t Knuts Gille ”stöds” av fyra fonder (se ovan) som kan användas för Gillets verksamheter.

Gillesföreningens ändamål är att främja S:t Knuts Gilles i Lund verksamhet och traditioner, vilket tar sig konkret uttryck i utgivandet av Knutsposten (2 nr/år), papegojeskjutningen samt arrangemang av utfärder (i regel till andra Gillen).

Gillesföreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt att arrangemang i föreningens regi ofta är självfinansierande. Emil och Elsa Levins Fond är en ”stödfond” till Föreningen på samma sätt som de ovan nämnda fonderna.

S:T KNUTS GILLE I LUND GILLESFÖRENINGEN S:T KNUT I LUND

Styrelse

 

Styrelse

 
Jan Alvå Självskrivna ledamöter: 
Lars H. Bruzelius Gillets ålderman 
Gun Hellsvik Gillets stolsbroder 
Karin LennartssonGillets skattmästare
Valda ledamöter:
KassadirektionIngrid Andersen
Bengt L. AnderssonFabian Hagman
Peter LöwegrenBirgitta Hansson
Kurt NilssonHans Jerenäs
Ulf Kristoffersson
RevisorerKarin Lennartsson
Göran BengtssonAnna Lisa Lindgren
Jan KristenssonEva Ljunggren
Åke ChristianssonLouise Löwegren
Anders SjölandKurt Nilsson
Britha Svensson
IntagningsnämndenFredrik Tersmeden
Enligt stadgarna:S-O Wernersson
Gillets styrelse
Gillets kassadirektionRevisorer
Valda ledamöter:Se revisorer för S:t Knuts Gille i Lund.
Håkan Eksandh
Gunnar Hokfelt Valberedning
Hans JerenäsEva Eksandh
Kristina af KlintebergHåkan Eksandh
Ulf KristofferssonGustaf Ljung
Per KvistEva Ljunggren
Anna Lisa LindgrenCharlotte Strömstedt
Eva Ljunggren
Ann-Christin PaulssonÖvriga funktioner
Lovisa ProdeniusCeremonimästareCharlotte Strömstedt
Karin SandbergÖvermarskalkKristina af Klinteberg
Lars-Åke SjöquistGilleseffekterSkattmästaren
Charlotte Strömstedt, GilleseffekterAnna Lisa Lindgren
Fredrik TersmedenKnutspostenJan Sterngren
Lars WadenbäckGillesarkivFredrik Tersmeden
Webbsidan
ValberedningRådgivare IT-frågor:Fabian Hagman
Eva EksandhParentationsunderlag och KnutsklockaBirgitta och Mårten Hansson
Håkan EksandhPapegojskjutningKurt Nilsson
Gustaf LjungSamkväm i GillesföreningenAnna Lisa Lindgren
Eva LjunggrenSekreterare i GillesföreningenKarin Lennartsson
Charlotte StrömstedtBitr sekreterare i GilletEva Ljunggren
UngdomsrådetLouise Löwegren